Czym jest podatek abolicyjny Norwegia?

Czym jest podatek abolicyjny Norwegia?

Polacy, którzy pracują za granicą, m.in w Norwegii, również podlegają podwójnemu opodatkowaniu, zarówno w kraju fiordów, jak i obowiązkowemu rozliczeniu się z zeznania rocznego w Polskim Urzędzie Skarbowym. Podatek abolicyjny Norwegia to możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania dla Polaków podejmujących legalne zatrudnienie w kraju fiordów. Rozstrzygnięcie kwestii, gdzie powinny wówczas być odprowadzany podatek, czy w Polsce, czy w Norwegii, zależy od danego kontekstu prawnego. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z tym pięknym skandynawskim krajem sprawia, że bez względu na to, gdzie posiada się rezydencję podatkową, nie należy dwukrotnie opłacać podatku od tych samych dochodów. 

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania dla Polaków pracujących w Norwegii?

Podatek abolicyjny Norwegia przysługuje Polakom pracującym w kraju fiordów rozliczających dochody właśnie tam, gdzie zostały one osiągnięte, a roczne rozliczenie podatkowe należy złożyć zarówno w Norwegii, jak i w ojczyźnie. Do 2020 roku w Polsce nie płaciło się podatku od zagranicznych zarobków. Obecnie sprawa ma się inaczej, co oznacza, że jeśli jest się polskim rezydentem podatkowym, być może będzie trzeba uiścić w Polsce podatek. Dotyczy to dopłacenia różnicy, w przypadku, gdy z tytułu osiągnięcia konkretnego dochodu trzeba by było Polskiemu Urzędowi Skarbowemu zapłacić więcej niż w Norwegii. 

Podatek abolicyjny Norwegia − w praktyce

Od tego, gdzie znajduje się rezydentura podatkowa pracownika, zależy to, czy obowiązuje go umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zależności te są bardzo zawiłe, więc aby nie popełnić błędu, warto skorzystać z usług, które oferuje firma ATS Anna Stankiewicz, posiadająca wszelką niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatkowego w Norwegii dotyczącego Polaków tam podejmujących legalne zatrudnienie bądź prowadzących własną działalność gospodarczą. Zasady te zostały ściśle określone w 4 Konwencji zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, co stanowi podatek abolicyjny Norwegia.